• Giỏ hàng rỗng

GHẾ CẮT TÓC

GHẾ XOAY DÀNH CHO THỢ

820.000 1.100.000
GHẾ CẮT TAY INOX

2.200.000 2.500.000
GHẾ CÓ LỔ Ở TAY

2.650.000 3.100.000
GHẾ CHỮ U CAO CẤP

2.650.000 3.100.000
GHẾ BO TRÒN CAO CẤP

2.700.000 3.100.000
GHẾ VUÔNG TAY GỖ

2.250.000 2.500.000
GHẾ VUÔNG TAY NHẤN HB15

2.550.000 2.950.000
GHẾ LƯNG LIỀN HB4

1.450.000 1.600.000
GHẾ LƯNG TÍM TAY NHỌN HB6

1.950.000 2.100.000
GHẾ TAY BẺ ĐỎ ĐEN HB18

1.750.000 1.900.000
GHẾ TAY BẺ ĐỎ HB19

1.750.000 1.900.000
GHẾ LƯNG KHÚC HB7

1.750.000 1.900.000
GHẾ CH2 BÁNH XE H6

850.000 950.000
GHẾ QUỲ INOX HB3

870.000 1.100.000
GHẾ LƯNG RỜI HB5

1.850.000 2.100.000
GHẾ C 20 KHÚC HB13

900.000 1.300.000
GHẾ DÂY HB8

720.000 900.000
GHẾ DÂY INOX LỚN HB12

1.700.000 2.100.000